Lợi ích ISO 9001: 2008

Dưới đây là một số lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng và di trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:  

Read more...
 

Giới thiệu ISO 9001:2008

Lịch sử về ISO: ISO được thành lập năm 1947; Trụ sở tại Geneva được áp dụng hơn 150 nướcViệt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO;

Read more...
 

Hệ thống quản lý chất lượng - Quality Management Systems − Requirements

TCVN ISO 9001 : 2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

<<< Xem và download tài liệu tại đây.