Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh đến ngày 24 tháng 8


Đến ngày 24 tháng 8 năm 2015 đã có 505,939[1] thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
- Theo báo cáo của 104 trường[2] (4 trường CĐ và 100 trường ĐH) đã xét tuyển trong số hơn 400 trường ĐH, CĐ: có 57 trường xét được từ 80% chỉ tiêu trở lên, trong đó có 43 trường đã xét đủ chỉ tiêu. Tổng số chỉ tiêu mà 104 trường này tuyển được là 252,766 đạt gần 85% chỉ tiêu (xét tuyển bằng kết thi THPT quốc gia); 38 trường (chiếm 60,32%) đạt từ 80% chỉ tiêu trở lên, trong đó có 28 trường (chiếm 44,44%) tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt 1[3].
- Số lượt thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển là 44.224 (chiếm 8,7% [4] tổng số thí sinh ĐKXT đợt 1), trong số thí sinh đăng ký thay đổi nguyện vọng ĐKXT tại sở GDĐT là 11.081, tại các trường ĐH, CĐ là 33,143. Việc thay đổi nguyện vọng ĐKXT chủ yếu tập trung vào khoảng 30 trường có số thí sinh ĐKXT vượt nhiều so với chỉ tiêu.
____________________________________

[1]Số lượng thí sinh này sẽ thay đổi do các trường chỉ cập nhật số rút hồ sơ mà chưa cập nhật tất cả số thí sinh mới chuyển về trường.
[2]Còn khoảng 300 trường tiếp tục tiếp tục báo cáo nên các số liệu còn tiếp tục biến động.
[3]Số liệu này còn tiếp tục được cập nhật khi có thêm báo cáo của các trường.
[4]Tỷ lệ này còn thay đổi do dữ liệu tổng số thí sinh còn tiếp tục tăng lên

 Vui lòng xem thông tin trong : tệp đính kém

Theo BGD&ĐT tại: http://www.moet.gov.vn/